Bedriften Tydal sveis & mek. drives av Idar Østby 7590 Tydal.

Spesialprudukter utvikles og produseres av Idar Østby. Tydals-slodden har allerede utmerket seg i NM på ski på Kongsberg. Tydalsgrillen med sitt helt spesielle design er allerede et populært produkt.

Produktene kan bestilles hos Tydalsveis på mail

idar@tydalsveis.no eller mobil: 9139 8861